Om innehållet ser konstigt ut, klicka här för att läsa nyhetsbrevet på vår webbplats.

 

Premiär för inagårdens nyhetsbrev!

Som ett led i arbetet med att förbättra vår kommunikation ytterligare ett snäpp, lanserar vi nu vårt första nyhetsbrev till kunder och samarbetspartners. Tanken är att snabbt och enkelt kunna informera alla våra intressenter om vad som händer i vår verksamhet. Här kommer du att hitta korta blänkare om allt ifrån aktuella utvecklingsprojekt till resultat i vårt arbete och kommande aktiviteter. Vi hoppas att det kan vara av värde för dig, och är du inte intresserad av att få det vidare, går det givetvis bra att avanmäla sig på länken nedan.
Trevlig läsning!

 

 

MINSKAD AGGRESSIVITET MED 75%

Nu släpper vi vår första rapport över inagårdens arbete och resultat. Genom att löpande dokumentera våra klienters framsteg har vi nu kunnat sammanställa effekterna av inagårdens inriktning och arbetssätt. Bland annat har det visat sig att de klienter som har en utåtagerande problematik kunnat minska mängden aggressionsutbrott med i genomsnitt 75%. Från i genomsnitt 4 aggressionsutbrott per månad till i genomsnitt 4 per år. Denna skillnad kan vara precis vad som krävs för att möjliggöra ett gruppboende eller ett eget boende i hemkommunen. Vill du läsa hela rapporten, så kan du ladda ner den i pdf-format här.

 

 

 

PILOTPROJEKT FÖR DIFFERENTIERAT ERBJUDANDE

inagårdmodellen är och förblir ett helhetskoncept, men det har också framkommit önskningar ifrån våra kunder om ett differentierat erbjudande, där man betalar en avgift som är direkt relaterad till klientens aktuella utvecklingsnivå och den vård och aktiviteter som krävs där. I syfte att synliggöra våra klienters utveckling har vi nu påbörjat ett pilotprojekt där vi tittar på möjligheten att kunna välja en betalform, där den aktuella avgiften är relaterad till individens bedömda utvecklingsnivå. Det kommer sannolikt innebära att avgiften till en början ligger högre än den genomsnittliga dygnskostnaden, men att denna sedan sjunker och differentieras i takt med att individen når nya nivåer i sin utveckling. Just nu söker vi kommuner och landsting som är intresserade av att delta i detta pilotprojekt. Kontakta vår VD Tommy Olsson (tommy.olsson@inagarden.se) om du är intresserad av att delta.

 

Kommande aktiviteter

SEPTEMBER

Den 15 september kommer vi att delta vid SiLs heldagsseminarium i Umeå. Besök oss gärna i vår monter om du kommer att vara där! Läs mer här.

Den 28-30 september deltar vi också vid Socialchefsdagarna i Gävle. Programinformation och anmälan hittar du här.

OKTOBER

Den 11-12 oktober kommer vi att delta vid Socionomdagarna i Stockholm. Ta chansen att lyssna till Göran Fransson, specialist i allmän psykiatri och rättspsykiatri, Inagården. Göran kommer att tala om problem och möjligheter vid placering av människor med komplexa beteendestörningar. Du hittar hans föreläsning under pass 6, kl 16.00, dag 1. Fullständigt program och möjlighet att anmäla sig hittar du här.

NOVEMBER

Den 10 november kommer vi att delta vid SiLs heldagsseminarium i Södertälje. Missa inte detta om du har möjlighet att komma! Läs mer här.


Jag vill avregistrera mig från detta nyhetsbrev.